خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات شرکت پازل برای موتورسیکلت و قطعات جانبی-مصرفی موتورسیکلت بوده که در راستای چشم انداز اهداف کیفی و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان و نمایندگان فراهم گردیده است.
این شرکت با ایجاد شرایط مدیریت در تامین قطعات موتوری- ظاهری و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های فروش و ایجاد زیر ساخت های لازم، و نیزبه منظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات و گارانتی جهت افزایش رضایتمندی مشتریان گام برداشته است.